• 18 sierpnia 2022

Czy jesteś gotowy na zmiany w zakresie zgodności z przepisami w 2023 roku?

W 2023 roku wiele przepisów zostanie zaktualizowanych, co stworzy nowe wymagania dla firm, nowe...

Nowa substancja dodana do listy kandydackiej UE REACH

W czerwcu lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) powiększyła...

ECHA ogłasza aktualizację procesu wydawania zezwoleń REACH

W czerwcu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ogłosiła swój plan rewizji procesu autoryzacji...

Nowe wymagania dotyczące ostrzeżeń Proposition 65, sierpień 2018. Czy jesteś przygotowany?

30 sierpnia 2018 r. w Kalifornii wejdą w życie nowe wymagania dotyczące wyraźnego i...
11 sierpnia 2022

Czy jesteś gotowy na zmiany w zakresie zgodności z przepisami w 2023 roku?

W 2023 roku wiele przepisów zostanie zaktualizowanych, co stworzy nowe wymagania dla firm, nowe obszary ryzyka oraz więcej pieniędzy i czasu poświęconych na dostosowanie się do tych zmian...

Czytaj więcej
24 lipca 2022

Nowa substancja...

12 lipca 2022

ECHA ogłasza...

10 lipca 2022

Nowe wymagania...

8 lipca 2022

Assent Compliance...

26 kwietnia 2021

Aktualizacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznych

Karty charakterystyki zawierają informacje o produktach chemicznych, które pomagają użytkownikom dokonać oceny ryzyka. Opisują zagrożenia, jakie stwarza chemikalia, i podają informacje na...

Czytaj więcej
27 kwietnia 2021

Co powinna...

10 maja 2021

Dokumentacja...

11 maja 2021

Co to jest karta...

19 maja 2021

Karta...

Chemikalia

Top