• 25 maja 2024

Raport RoHS: Co to oznacza dla przyszłości dyrektywy?

14 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie końcowe z oceny dyrektywy w...

Termin SCIP raczej się nie przesunie, mówi ECHA

Według Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), firmy objęte zakresem dyrektywy ramowej Unii...

Termin bazy danych SCIP utrzymany przez Komisję Europejską i ECHA

Komisja Europejska i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) potwierdziły, że 5 stycznia 2021 r...

Stan zgodności 2020

Czwarty doroczny raport State of Compliance jest już gotowy i dostępny do pobrania. Tegoroczny...
10 września 2023

Raport RoHS: Co to oznacza dla przyszłości dyrektywy?

14 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie końcowe z oceny dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS). Raport jest ważnym krokiem w...

Czytaj więcej
9 września 2023

Termin SCIP raczej...

8 września 2023

Termin bazy danych...

3 września 2023

Stan zgodności 2020

12 sierpnia 2023

Podejmowanie...

26 kwietnia 2021

Aktualizacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznych

Karty charakterystyki zawierają informacje o produktach chemicznych, które pomagają użytkownikom dokonać oceny ryzyka. Opisują zagrożenia, jakie stwarza chemikalia, i podają informacje na...

Czytaj więcej
27 kwietnia 2021

Co powinna...

10 maja 2021

Dokumentacja...

11 maja 2021

Co to jest karta...

19 maja 2021

Karta...

Chemikalia

Top