• 15 czerwca 2024

MSDS to skrót od Material Safety Data Sheet. Czasami określany jako MSD, stanowi kompletny przewodnik dotyczący stosowania niebezpiecznych chemikaliów. Karta MSDS zawiera informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami i ich przechowywania. Każda karta MSDS zawiera również informacje o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia wynikających z narażenia na chemikalia, palności chemikaliów oraz prawidłowej utylizacji i innych środkach ostrożności, jakie należy podjąć podczas obchodzenia się z nimi. Dokumenty MSDS wymieniają również czynności awaryjne, które należy podjąć w razie wypadku.

MSDS - bardzo ważny dokument

W miejscu pracy lub w środowisku produkcyjnym niebezpieczne materiały wymagają szczególnej ostrożności podczas obsługi, aby uniknąć obrażeń lub utraty życia. Na etykietach produktów rzadko jest wystarczająco dużo miejsca, aby uwzględnić wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które pracownicy powinni znać. W związku z tym dostawcy chemikaliów są prawnie zobowiązani do przygotowania kart charakterystyki, aby poinformować każdego, kto może mieć kontakt z chemikaliami, o wymogach bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

Co to obejmuje

MSDS zwykle zaczyna się od naukowej i przemysłowej nazwy produktu. Zawiera nazwę firmy produkcyjnej wraz z dostawcą. Skład i właściwości produktu są również podane w arkuszu danych, a także szczegóły dotyczące wszelkich środków ostrożności, które należy podjąć podczas obchodzenia się z produktem, przechowywania ich lub używania.

tłumaczenie dokumentów

Zdrowie

MSDS zawiera listę wszystkich potencjalnych zagrożeń dla zdrowia osób mających kontakt z chemikaliami. Na przykład należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się ze stężonymi kwasami. Karta MSDS musi ostrzegać osoby obsługujące, aby nosiły kombinezon ochronny, rękawice i / lub maskę przed dotknięciem produktu, lub jego pojemnika. Obejmuje również środki pierwszej pomocy, które należy zastosować w przypadku wdychania substancji lub jej kontaktu ze skórą, lub oczami. Informacje te mają na celu zminimalizowanie ryzyka poważnych obrażeń.

Środowisko

Ponieważ toksycznych chemikaliów nie można pozbyć się jak każdych innych odpadów, karta MSDS zawiera informacje o potencjalnych zagrożeniach dla środowiska. Ponieważ te chemikalia czasami zawierają toksyny, karta MSDS zwykle zawiera wymogi prawne związane z ich utylizacją.

Po co tłumaczyć MSDS

Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów muszą być przetłumaczone, gdy na stanowiskach pracy znajdują się osoby niemówiące po angielsku. Ponadto wszyscy mówiący po angielsku i nie mówiący po angielsku muszą przejść szkolenie dotyczące tego, jak je czytać. Dlatego wszystkie firmy muszą zagwarantować, że MSDS zostały przetłumaczone na język, jakim posługują się pracownicy. Pracodawca jest prawnie i zawodowo odpowiedzialny za przetłumaczenie arkuszy danych. Takie postępowanie zapewnia pracownikom bezpieczne środowisko pracy. Arkusze danych są również wymagane, gdy chemikalia są wysyłane do innego kraju.

Tłumaczenie karty charakterystyki - zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej i precyzji

Karty MSDS to dokumenty techniczne zawierające terminologię branżową i nazwy chemiczne. Czasami dokumenty te muszą być poświadczone notarialnie jako tłumaczenia prawnicze. Ponieważ tanie i słabo przetłumaczone karty charakterystyki materiałów mogą być groźne, dlatego warto zaangażować tu biegłych tłumaczy, którzy również znają terminy techniczne użyte w karcie charakterystyki. Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów muszą być regularnie aktualizowane i ponownie tłumaczone, aby odzwierciedlić zmiany.

Top