• 3 marca 2024

Czwarty doroczny raport State of Compliance jest już gotowy i dostępny do pobrania. Tegoroczny raport State of Compliance otrzymał więcej informacji od specjalistów ds. zgodności niż kiedykolwiek wcześniej, zapewniając bardziej wnikliwe wyniki, które firmy mogą wykorzystać do porównania swoich programów i przygotowania się na przyszłe zmiany regulacyjne.

W maju specjaliści z branży z całego świata wypełnili szeroko zakrojoną ankietę, dostarczając rzeczywistych spostrzeżeń na temat programów zgodności, wpływu przepisów, alokacji zasobów i strategii mających na celu sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na czas i pieniądze. W tym roku po raz pierwszy przyjrzeliśmy się transformacji cyfrowej w całej branży i temu, w jaki sposób jest ona wykorzystywana do zwiększenia skuteczności programów zgodności.

Raport został przedstawiony przez grupę firm zajmujących się zgodnością i zarządzaniem danymi w łańcuchu dostaw. Są to:

 • Assent Compliance
 • Arcadis
 • Compliance & Risks
 • Inspirage
 • Lorax Compliance
 • REACHLaw
 • Ropes & Gray LLP
 • TSG Consulting.

Raport 2020, którego autorką jest Natalie Picot, niezależna badaczka i konsultantka strategiczna, która w 2015 roku uzyskała tytuł Master of Business Administration w Stanford Graduate School of Business, zawiera aktualne statystyki porównawcze, prognozy na przyszłość, a także trendy rok do roku, wykreślając trajektorię tego, gdzie branża była i dokąd zmierza.

Kluczowe wnioski z tegorocznego raportu są następujące:

 • Firmy wdrażają technologie w celu zastąpienia procesów manualnych, ale zgodność z przepisami cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż inne obszary.
 • Firmy poświęcają obecnie więcej czasu na działania związane ze zgodnością z przepisami niż w latach ubiegłych i przewidują, że trend ten się utrzyma.
 • Firmy na poziomie korporacyjnym identyfikują bardziej zróżnicowane wymogi regulacyjne niż małe firmy, co może wskazywać, że dostawcy niższego szczebla nie są świadomi nadchodzących obowiązków.
 • Mniej firm niż kiedykolwiek wcześniej korzysta z ręcznych procesów gromadzenia danych e-mail.
 • Firmy na poziomie korporacyjnym wykorzystują technologie innych firm w większym stopniu niż średnie i duże firmy, które są bardziej zależne od ręcznych procesów i zgłaszają niższe wskaźniki satysfakcji.
 • Działania w zakresie zgodności z przepisami zazwyczaj obejmują nie mniej niż pięć zespołów w ramach organizacji, co wskazuje na dalszą decentralizację.

Raport zawiera szczegółową analizę tych ustaleń, badając trendy rok do roku oraz różnice w zależności od wielkości firmy i branży. Na przykład, większe firmy wymieniły nowe przepisy, takie jak rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) w sprawie wyrobów medycznych i dyrektywa ramowa UE w sprawie odpadów, jako mające wpływ na ich programy zgodności w znacznie większej liczbie niż mniejsze firmy. Zapowiada to efekt falowania transferu danych w łańcuchu dostaw, którego dostawcy dla producentów oryginalnego sprzętu (OEM) nie planowali.

Ponadto raport analizuje wykorzystanie transformacji cyfrowej, zarówno na poziomie firmy, jak i w odniesieniu do programów zgodności. Kluczowe wnioski wskazują na stopniową eliminację procesów manualnych oraz wpływ technologii na poziom zaufania.

Pobierz raport State of Compliance 2020 już teraz, aby skutecznie porównać program zgodności swojej firmy z innymi i lepiej przygotować się na przyszłość.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu Assent do zarządzania danymi w łańcuchu dostaw, skontaktuj się z nami już dziś.

Top