• 25 maja 2024

Wiele firm i zakładów pracy musi w jakiś sposób zmagać się z bezpieczeństwem chemicznym i przetwarzać setki, jeśli nie tysiące chemikaliów dziennie. W związku z tym bezpieczeństwo chemiczne jest tutaj problemem dla większości pracowników.

Co to są karty charakterystyki (SDS)?

Karta charakterystyki jest znormalizowanym dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje o zagrożeniach związanych z substancją chemiczną lub mieszaniną, wraz z instrukcjami dotyczącymi łagodzenia tych zagrożeń lub reagowania na wypadek. Karta charakterystyki jest naprawdę najlepszym źródłem informacji dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o danym produkcie chemicznym. Są one tworzone w celu udostępniania informacji każdemu, kto może mieć kontakt z produktem chemicznym, czy to użytkownikowi końcowemu, personelowi medycznemu, ratownikom itp. Karty charakterystyki są zgodne z WHMIS 2015 i są tworzone według bardzo surowych kryteriów. Dla informacji udostępnionych w karcie charakterystyki. Dostawca udziela informacji, a pracodawca musi zastosować je w swoim miejscu pracy w oparciu o sposób używania produktu. Niektórzy uważają, że karta charakterystyki powinna zawierać wszystko, co musisz wiedzieć o stosowaniu substancji chemicznej w miejscu pracy. Jednak to do pracodawców należy decyzja, w jaki sposób pracownicy powinni bezpiecznie obchodzić się z tym produktem w swoim miejscu pracy.

dokumentacja

Kiedy niezbędne są karty charakterystki

Etykietowanie dostawców i wymagania dotyczące karty charakterystyki są określone w ustawodawstwie unijnym. Prawo to jest częścią szerszego systemu stworzonego przez ONZ, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa chemicznego. System, zatytułowany Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (znany również jako GHS), jest projektem międzynarodowym. W miarę jak świat staje się coraz bardziej połączony, konieczne stało się stworzenie jednolitych ram, które zapobiegają nieporozumieniom lub błędom w komunikacji na temat bezpieczeństwa chemicznego. GHS rozpoczyna się od klasyfikacji zagrożeń związanych z substancją chemiczną za pomocą obiektywnych danych i wskaźników, aby użytkownicy mogli dokładnie ustalić, poziom zagrożenia. Następnie substancja chemiczna jest opisywana w standardowym dokumencie (SDS), aby stworzyć zapis zawierający szczegółowe informacje. Wreszcie, każdy pojemnik z substancją chemiczną jest oznakowany znormalizowanymi elementami, aby informacje były zawsze dostępne dla pracowników, którzy mają do czynienia z tą substancją chemiczną. GHS jest częścią ustawodawstwa krajowego w ponad 70 krajach.

Specyfika karty charakterystyki

Wymagana są karty charakterystyki dla każdego niebezpiecznego materiału obecnego w danym miejscu pracy czy firmie- muszą być one łatwo dostępne w razie potrzeby. Karta charakterystyki zawiera 16 sekcji: identyfikacja materiału; identyfikacja zagrożenia; informacje o składzie; pierwsza pomoc; postępowanie w przypadku pożaru; środki związane z przypadkowym uwolnieniem; obsługa i przechowywanie; kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej; fizyczne i chemiczne właściwości; stabilność i reaktywność; informacje toksykologiczne; Informacja ekologiczna; kwestie związane z usuwaniem; informaje o transporcie; informacje dotyczące przepisów; i inne informacje. Informacje ekologiczne, wskazówki dotyczące usuwania i informacje dotyczące transportu nie są obowiązkowe. Karta charakterystyki zawiera wystarczającą ilość informacji, aby pracodawcy mogli podjąć niezbędne środki w celu ochrony pracowników. Obecnie istnieje ponad 150 milionów różnych chemikaliów. Dlatego tak ważne jest właściwe poinformowanie o ich właściwościach.

Top