• 25 maja 2024

Zazwyczaj, gdy konsultanci EH&S, specjaliści biznesowi i regulatorzy mówią o zrównoważonym rozwoju, dzielą wszystko na potrójną linię przewodnią: Ludzie, Planeta, Zysk.

Podejście to podkreśla, że firma, która chce odnieść sukces w dłuższej perspektywie czasowej, musi zapewnić, że zawsze znajdą się ludzie chętni do wykonywania pracy, która musi być wykonana, że zawsze będzie wystarczająco dużo zasobów naturalnych do produkcji jej produktów lub usług oraz że jest wystarczająco stabilna finansowo, aby kontynuować działalność w nieskończoność. Te trzy proste koncepcje stanowią skuteczny przepis na zrównoważony rozwój i sprawiają, że cała sprawa wydaje się całkiem prosta.

Jednak w praktyce, wdrażanie filozofii Triple Bottom Line jest złożonym procesem, z którego realizacją większość firm ma dziś problemy. Dzieje się tak, ponieważ te trzy podstawowe elementy składowe - ludzie, planeta, zysk - składają się w rzeczywistości ze skomplikowanego spektrum elementów, które muszą być mierzone i rozliczane.

Tak więc, choć nie ma nic złego w używaniu Triple Bottom Line jako mantry zrównoważonego biznesu, trzeba sięgnąć głębiej, kiedy przychodzi czas na podejmowanie decyzji i działania.

Spojrzenie wykraczające poza wymiar ludzki, środowiskowy i finansowy

Przyjrzyjmy się Globalnej Inicjatywie Sprawozdawczej (GRI), dobrowolnemu standardowi raportowania zrównoważonego rozwoju dla każdej firmy. Od lat prowadzi ona serię wskaźników zrównoważonego rozwoju. Podzielono w nich wpływ na środowisko na 9 odrębnych kategorii, które są mierzone za pomocą 30 konkretnych wskaźników zrównoważonego rozwoju, z których wszystkie należy monitorować i stale ulepszać.

GRI robi to samo dla wymiaru ludzkiego i finansowego, z 11 miernikami zasobów ludzkich, 9 miernikami odpowiedzialności za produkt i 9 miernikami zrównoważonego rozwoju ekonomicznego.

To prawie 60 indywidualnych m ierników, którymi zrównoważony biznes może zarządzać i które może mierzyć w ramach swojego programu śledzenia zrównoważonego rozwoju... a liczba mierników zrównoważonego rozwoju rośnie każdego roku dzięki informacjom zwrotnym od uczestników programu.

Podstawy działania

Istnieją jednak inne istotne elementy zrównoważonego rozwoju, których nie można pominąć. Chodzi o to, jak wprowadzacie swoją filozofię w czyn. Nie ma znaczenia, jak dobrze zintegrowaliście teorie zrównoważonego rozwoju z waszą kulturą biznesową i sposobem myślenia, jeśli zignorujecie te ważne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są to fundamentalne elementy, które faktycznie pozwolą Wam osiągnąć pożądane rezultaty.

Mierz i monitoruj

Nie ma sensu definiowanie wszystkich wskaźników zrównoważonego rozwoju, które mają zastosowanie w Waszym biznesie, jeśli nie zamierzacie wykonać odpowiedniej pracy polegającej na ich śledzeniu poprzez mierzenie i monitorowanie Waszych nakładów, wyników i innych kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o wskaźniki zrównoważonego rozwoju dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, które obejmują jedne z najbardziej wymagających danych w całej Twojej firmie.

Na przykład, śledzenie zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska obejmuje ilościowe określenie wszystkich emisji do atmosfery, zużycia wody i wytwarzania niebezpiecznych odpadów. Należy również śledzić, jaka część zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, jaki wpływ ekologiczny ma zużycie wody na lokalne źródła wody, ile opakowań zużywamy oraz inne dane środowiskowe, które zazwyczaj nie są uwzględniane w federalnych i/lub regionalnych raportach dotyczących zgodności z przepisami środowiskowymi.

Śledzenie wszystkich tych danych środowiskowych może być czasochłonnym procesem i często jest to obszar, w którym większość firm nie radzi sobie z tym zadaniem. Zdrowie i środowisko może czasem zostać pominięte, ponieważ wymaga trudniejszego obliczania liczb niż "Ludzie" i "Zyski".

Jako część swoich korporacyjnych programów zrównoważonego rozwoju, wiele firm korzysta z Systemu Zarządzania Środowiskiem (EMS), takiego jak ISO 14001 lub oprogramowania do zarządzania danymi środowiskowymi, aby ułatwić sobie włączanie pomiarów i monitoringu do codziennych praktyk.

Raportowanie i komunikacja

Po poświęceniu czasu i zasobów na śledzenie zrównoważonego rozwoju, kolejnym krokiem jest wykorzystanie tych danych w praktyce poprzez raportowanie i komunikowanie ich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Dzięki temu będziesz mógł podejmować decyzje w przyszłości, a także sprawisz, że wszystkie szczeble zarządzania i pracownicy będą dążyć do tego samego celu. Dzielenie się zebranymi danymi przekształca je z serii liczb w coś, co ma znaczenie i cel.

Możesz zdecydować się na dobrowolne protokoły raportowania zrównoważonego rozwoju, takie jak GRI, możesz dostosować istniejący system do swoich potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju lub możesz sam zdecydować, co mierzyć i raportować.

Nie ma nic złego w stosowaniu tylko kilku wskaźników GRI, zwłaszcza jeśli Twoja firma dopiero zaczyna swoją przygodę ze zrównoważonym rozwojem. Pamiętaj tylko, że im więcej wskaźników zrównoważonego rozwoju uwzględnisz w raportowaniu, tym więcej informacji będziesz mieć, by w przyszłości dokonywać mądrzejszych wyborów.

Ciągłe doskonalenie

Istniejące SZŚ, takie jak ISO 14001 oraz sugerowany przez EPA format tworzenia własnego SZŚ podkreślają, że zrównoważony rozwój powinien być postrzegany raczej jako cykl niż stały obiekt. Oznacza to, że planowanie zrównoważonego rozwoju powinno koncentrować się na ciągłym doskonaleniu. Po dokonaniu pomiaru i sporządzeniu raportu na temat określonego miernika zrównoważonego rozwoju, następnym krokiem jest podjęcie decyzji o sposobie poprawy wyników do następnego okresu raportowania. Dzięki temu Wasz program zrównoważonego rozwoju jest elastyczny, tak doskonały, jak to tylko możliwe, i pomaga Waszej firmie dostosować się do przyszłych zmian.

Łączenie klocków w całość

Planowanie zrównoważonego rozwoju polega na połączeniu tych bloków w jedną całość, tak abyście mogli wyjść poza postrzeganie zrównoważonego rozwoju jako teoretycznej praktyki i zacząć postrzegać go jako wykonalny proces, który przynosi rezultaty. Skupiając się na mierzeniu, monitorowaniu, raportowaniu, komunikowaniu i usprawnianiu działań, Wasza firma może nie tylko planować zrównoważony rozwój, ale także natychmiast zacząć osiągać wyniki.

Top