• 30 stycznia 2023

Na firmy w Niemczech, które nie przestrzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, czekają surowe kary. Dotyczy to między innymi wymagań w zakresie informowania konsumentów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Zgodnie z artykułem 33 tego rozporządzenia producenci muszą odpowiadać na prośby konsumentów o informacje, czy ich gotowe produkty zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu większym niż 0,1 procent. Jeśli odpowiedź nie zostanie udzielona w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku, firma może podlegać karze w wysokości do 50 000 euro. Obecnie w Niemczech około 7000 firm jest zagrożonych nieprzestrzeganiem artykułu 33, przy czym bardzo niewiele z nich odpowiada na prośby o informacje w terminie 45 dni, narażając się tym samym na możliwość nałożenia znacznych kar pieniężnych.


Żądanie informacji o SVHC od łańcucha dostaw

Chociaż 45 dni może wydawać się wystarczającym czasem na przygotowanie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, wiele firm znajduje się w kłopotach, gdy uświadamia sobie, że nie posiada odpowiednich informacji o łańcuchu dostaw, aby odpowiedzieć na wniosek. Wobec braku istniejących informacji o substancjach zawartych w ich produktach, firmy muszą w pośpiechu badać swoje łańcuchy dostaw i znajdować dokładne informacje o produktach, aby wzmocnić swoją odpowiedź. Jednak samo to zadanie może trwać dłużej niż 45 dni, nie mówiąc już o dodatkowym czasie potrzebnym na ocenę danych, opracowanie informacji i wysłanie ich do konsumentów. To sprawia, że firmy są narażone na realne ryzyko kar finansowych i związanych z nimi działań prawnych.

Technologia a "prawo konsumenta do informacji

Wiedza społeczeństwa na temat tego prawa do żądania informacji od producentów jest nadal ograniczona, ale wykazuje oznaki szybkiego wzrostu. Przyczynił się do tego rozwój inicjatyw budujących świadomość i technologii, które zachęcają firmy do większej przejrzystości.

Doskonałym przykładem jest nowa aplikacja mobilna Friends of the Earth "ToxFox", która umożliwia konsumentom wysyłanie do producentów automatycznych wniosków o udzielenie informacji. Ponadto, umożliwiając producentom proaktywne przesyłanie danych o substancjach SVHC do aplikacji, firmy mogą wykorzystywać ją do promowania swojej transparentności. Do tej pory za pośrednictwem aplikacji wysłano do producentów około 30 000 wniosków o udzielenie informacji.

Współpraca z firmą Assent w zakresie zgodności z rozporządzeniem REACH

Assent pomaga firmom bez wysiłku monitorować zgodność z rozporządzeniem REACH i innymi przepisami dotyczącymi substancji zastrzeżonych, w tym RoHS, Proposition 65 i innymi. Aby przekonać się z pierwszej ręki, jak nasze rozwiązanie REACH może pomóc Ci zachować zgodność z przepisami, zarezerwuj bezpłatne demo oprogramowania tutaj. Możesz też skontaktować się z naszymi ekspertami.

Top