• 3 marca 2024

Jako odzwierciedlenie naszego stałego zaangażowania w zrównoważony i społecznie odpowiedzialny biznes, Assent Compliance ma przyjemność ogłosić, że oficjalnie stał się uczestnikiem United Nations Global Compact (UNGC). Ten krok jest wyrazem naszej determinacji, by mieć coraz bardziej pozytywny wpływ na naszych pracowników, interesariuszy i szerszą społeczność.

O UN Global Compact

UN Global Compact jest najszerzej popieraną na świecie dobrowolną inicjatywą na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, zachęcającą firmy na całym świecie do przyjęcia zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej polityki oraz do publicznego raportowania o jej realizacji. Zainicjowana w 2000 r. inicjatywa Compact działa w ramach 10 kluczowych zasad dotyczących poszanowania praw człowieka, standardów pracy, zarządzania środowiskiem i etyki.

Do tej pory pod porozumieniem Compact podpisało się około 13 000 firm i organizacji z 170 krajów. Assent dołącza do tego rosnącego grona i tym samym zobowiązuje się do wypełniania podstawowych obowiązków w wyżej wymienionych obszarach w ramach naszej codziennej działalności, kultury i strategii biznesowej.


Zrób pierwszy krok w kierunku zbudowania silnego programu CSR w swojej firmie. Dowiedz się jak to zrobić z naszego bezpłatnego przewodnika "How to Jumpstart Your Supply Chain CSR Program: Przewodnik dla zapracowanych specjalistów ds. zgodności".


Co to oznacza dla firmy Assent?

Jako Uczestnik, Assent Compliance wspiera Dziesięć Zasad UNGC dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz zobowiązuje się do wspierania tych zasad w swoich strategiach, codziennych działaniach i relacjach biznesowych. W ten sposób Assent zobowiązuje się również do podejmowania działań wspierających szersze cele ONZ, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Assent zobowiązuje się do składania corocznego Komunikatu o Postępach, który zawiera podpisane oświadczenie CEO wyrażające stałe poparcie dla UNGC oraz coroczny raport CSR opisujący praktyczne działania podjęte w celu wdrożenia Dziesięciu Zasad oraz pomiar wyników w czterech kluczowych obszarach.

Zaangażowanie Assent w CSR czyni nas jeszcze bardziej solidnym i stabilnym partnerem dla naszych klientów, zarówno dziś jak i w przyszłości. Cieszymy się, że możemy pracować ramię w ramię z Państwem, aby rozwijać nasze wspólne zaangażowanie w zrównoważony i społecznie odpowiedzialny biznes i zachęcamy do kontaktu z nami, aby dać nam znać, jak sobie radzimy.

Więcej informacji na temat wartości i programu CSR firmy Assent można znaleźć na stronie Nasza historia.

Top