• 30 stycznia 2023

Od samego początku firma Assent Compliance była pionierem w zakresie nowych i lepszych sposobów gromadzenia danych dotyczących zgodności łańcucha dostaw i zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystywania ich w praktyce.

Dziś z dumą mogę powiedzieć, że oficjalnie skracamy naszą nazwę do Assent. To coś więcej niż tylko zmiana nazwy. To zobowiązanie, że będziemy działać głębiej niż jakakolwiek inna firma w tej branży, jako wiodąca firma zarządzająca zrównoważonym łańcuchem dostaw.

Dzięki temu, że Assent koncentruje się wyłącznie na złożonych firmach produkcyjnych - takich jak firmy z branży elektronicznej, urządzeń medycznych oraz sprzętu lotniczego i obronnego, których łańcuchy dostaw składają się z niezliczonych części i dostawców - rozumiemy wyjątkowe wyzwania, przed jakimi stoją te firmy.

Zgodność z przepisami ewoluuje, my również

Naszym zdaniem, zgodność z przepisami jest niezbędnym fundamentem każdego udanego programu zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw.

Dlatego też Assent posiada obecnie bogatą ofertę rozwiązań z zakresu zgodności produktowej, zgodności handlowej oraz zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw w aspekcie środowiskowym, społecznym i zarządzania (ESG), które pomagają naszym klientom ograniczać ryzyko biznesowe i napędzać zrównoważony rozwój. Zapewniamy lepszy dostęp do danych, szybką przejrzystość, wskazówki ekspertów oraz szczegółowe, kompleksowe raportowanie, którego potrzebują nasi klienci.

Choć zgodność z przepisami jest równie ważna jak zawsze, stanowi ona jedynie element większej układanki dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Aby zapewnić prawdziwie zrównoważony rozwój łańcucha dostaw, produkty muszą być bezpieczne, przyjazne dla środowiska, pozyskiwane i wytwarzane w sposób etyczny, a producenci muszą wiedzieć, co znajduje się w ich produktach. Jesteśmy zaangażowani w realizację tego celu, zmieniając sposób, w jaki firmy patrzą na zrównoważony rozwój, a rynek na to reaguje.

Kiedy dołączyłam do Assent w 2014 roku, firma była w zarodku. Mieliśmy wizję i pasję niezbędną do zmiany sposobu, w jaki najwięksi producenci na świecie postrzegają zgodność z przepisami, ale wiedzieliśmy, że będzie to wymagało lat ciężkiej pracy. Wykonaliśmy tę pracę, zbudowaliśmy wspaniały zespół i pomogliśmy zmienić zgodność z przepisami na zawsze. Nasz cel był wtedy taki sam jak teraz - pomagać firmom widzieć głębiej, działać mądrzej i rozwijać się lepiej. Pomagamy budować zaufanie w relacjach biznesowych poprzez przejrzystość i głębię. Chcemy pomagać naszym klientom wyróżniać się jako liderzy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw i wprowadzać ich produkty na nowe rynki.

Producenci o złożonej strukturze stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem

Choć zrównoważony rozwój jest wyzwaniem dla każdej firmy, zarządzanie nim jest najtrudniejsze dla złożonych producentów. Większość złożonych łańcuchów dostaw nigdy nie była budowana z myślą o zrównoważonym rozwoju:

 • Rozbudowane globalne łańcuchy dostaw zapewniają niewielką lub żadną przejrzystość
 • Przepisy i normy stale się zmieniają i zwiększają oczekiwania
 • Istotność różni się w zależności od branży produkcyjnej
 • Stałe zapotrzebowanie na innowacje
 • Długie cykle rozwoju produktu sprawiają, że przeprojektowanie jest kosztowne
 • Zmiana dostawców/części jest trudna
 • Rynek wtórny wydłuża żywotność produktu
 • Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój jest rozproszona w przedsiębiorstwie
 • Dane są podzielone, brudne, nieaktualne i często powierzchowne - i to aż w 50 różnych językach
 • Rosnąca presja inwestorów na kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju
 • Rosnące wymagania klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Dostęp do rynku jest kluczem do wzrostu, ale nie można rosnąć tam, gdzie nie można się dostać

Złożeni producenci muszą wiedzieć, co znajduje się w tysiącach części pochodzących od setek różnych dostawców, od hut w Ugandzie po krosna w Wietnamie i nie tylko. Muszą rozumieć, kto wyprodukował części i produkty oraz w jakich warunkach pracował. Muszą być w stanie przekazywać informacje na ten temat rządom, klientom, inwestorom i innym interesariuszom. Muszą mieć pewność co do tej sprawozdawczości.

Producenci oceniają ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem w ramach swojej działalności wewnętrznej, ale często nie oceniają go w odniesieniu do całego łańcucha dostaw. W rezultacie, ryzyko biznesowe numer jeden dla złożonych producentów jest ukryte. Co najmniej 84 procent firm nadal nie ma wglądu w ryzyko związane z ich łańcuchem dostaw, podczas gdy większość produkcji jest zlecana na zewnątrz. Ukryte ryzyko jest kosztowne, zarówno dla firm, jak i dla całego świata.

Odpowiedzialność w łańcuchach dostaw

Odpowiedzialność nie jest niczym nowym w świecie korporacji. Każda duża firma ma system finansowy, który pomaga utrzymać porządek w księgach. Ale co z odpowiedzialnością niefinansową? Sieć Assent Sustainability Network obejmuje miliony części i tysiące dostawców, i rośnie z każdym dniem. Zapewniamy wiarygodny system ewidencji zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, który pozwala utrzymać porządek w księgach rachunkowych pod względem zgodności z przepisami i ESG - dokładnie to, czego wymagają regulatorzy, inwestorzy i liderzy branży.

Zgodność z przepisami i zrównoważony rozwój łańcucha dostaw

Czym jest zrównoważony rozwój? Nie chodzi tylko o emisję gazów cieplarnianych czy sposób zasilania fabryk - chodzi o całkowity wpływ produktów na środowisko i ludzi. Nikogo nie obchodzi ślad węglowy, jeśli Twoje produkty powodują raka.

Dane dotyczące zgodności - jeśli są wystarczająco czyste i głębokie - to najlepsze dostępne źródło danych o tym, co znajduje się w łańcuchu dostaw. Mówiąc prościej, bez dokładnych danych dotyczących zgodności, wiarygodna sprawozdawczość ESG pozostanie poza zasięgiem, a zarządzanie zrównoważonym rozwojem jako oczywistość nigdy nie będzie możliwe.

Nasze sprawdzone rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami rozwijają się, aby zapewnić głębszy wgląd w programy ESG i pomóc firmom dotrzymać kroku szybko zmieniającym się trendom i oczekiwaniom. Nie można jednak zbudować programu ESG bez solidnych podstaw w zakresie zgodności.

Genom produkcyjny

Pracujemy nad stworzeniem mapy całego genomu produkcyjnego - stale rozrastającej się sieci dostawców, części i części części części, które tworzą globalne łańcuchy dostaw w sektorze produkcyjnym.

Zmapowaliśmy już miliony informacji, aż do poziomu części części, czyli do poziomu atomowego. Dzięki temu firmy otrzymują dane z głębi swoich łańcuchów dostaw, gdzie ryzyko jest często ukryte przed zwykłą analizą due diligence. Głębsze dane zapewniają lepszy wgląd, więcej dowodów na stosowanie zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk, wiarygodne audyty, a ostatecznie mniejsze ryzyko dla firm, środowiska i ludzi, którym wszyscy służymy.

Assent Compliance przekształciło się w Assent Inc, ale nie odchodzimy od zgodności jako imperatywu. Wręcz przeciwnie!

Łańcuchy dostaw skomplikowanych producentów nie były tworzone z myślą o zrównoważonym rozwoju, ale nie są też zepsute. Muszą tylko ewoluować. Jesteśmy tu po to, by pomóc im to osiągnąć.


Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Assent, zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw lub Platformy Zrównoważonego Rozwoju Łańcucha Dostaw Assent, prosimy o kontakt pod adresem info@assent.com.

Top