• 3 marca 2024

Jeśli chodzi o Title V Air Permits, pisanie pozwolenia jest często tak samo trudne i zagmatwane jak wykonywanie pracy związanej z przestrzeganiem emisji do powietrza. Ten artykuł pomoże Ci przejść przez niektóre z najbardziej złożonych aspektów tworzenia pozwolenia Title V Air Permit.

Nie popełnij błędu, prawidłowe napisanie pozwolenia Title V Air Permit jest ważne: może to stanowić różnicę pomiędzy przyjęciem lub odrzuceniem Twojego pozwolenia i ma duży wpływ na to, jak łatwe będzie Twoje życie w ciągu roku.

Ten artykuł będzie dotyczył tego, jak najlepiej zapisać egzekwowanie zgodności i demonstrację w Twoim pozwoleniu, tak aby wykazanie zgodności było tak proste, jak to tylko możliwe. Będzie to również spełniać wszystkie oczekiwania organów regulacyjnych podczas audytu.

EPA przygotowała również bardziej techniczny dokument dla każdego, kto chce zagłębić się w najdrobniejsze szczegóły tego tematu, ale przygotowaliśmy ten artykuł, aby dać Ci zrozumienie najważniejszych części, w bardziej przystępnym języku. Jeśli chcą Państwo przeczytać dokumenty EPA po tym, proszę skorzystać z tego linku.

Złota zasada zgodności z zezwoleniem Title V Air Permit

Najważniejszą rzeczą w zapisywaniu egzekwowania zgodności w Państwa zezwoleniu Title V Air Permit jest to, że musi być ono praktycznie egzekwowalne. Oznacza to, że musi być napisane w sposób, który nie pozostawia luk w zakresie zgodności i musi zawierać odpowiedzi na podstawowe 6 pytań: Kto, Co, Gdzie, Kiedy, Jak i Jak Często.

Wszystko to sprowadza się do tego, że twoje pozwolenie musi wymagać jasnej ścieżki audytu i prowadzenia dokumentacji, która ma sens dla twoich procesów, które dostarczają wszystkich dowodów, których audytor będzie potrzebował, aby sprawdzić, czy jesteś w zgodzie z przepisami. Obejmuje to częstotliwość monitorowania emisji, metody testowania, itp.

Przede wszystkim jednak, praktycznie wykonalne oznacza, że nie ma niejasności, które mogłybynieumyślnie uniemożliwić EPA egzekwowania lub weryfikacji zgodności.

Odpowiadając na pytanie "Jak często".

EPA ma pewne szczególne wytyczne dotyczące sposobu odpowiedzi na pytanie, jak często.

Po pierwsze, nie można napisać w limicie zgodności, który wykorzystuje limity roku kalendarzowego, jak "limit 100 ton na rok kalendarzowy np. 2012-2013". EPA zamiast tego wymaga, co najmniej, dla zgodności, aby być określone na 12-miesięcznej podstawie sumy kroczącej. Oznacza to, że każdego miesiąca emisje z bieżącego miesiąca i 11 poprzednich miesięcy będą musiały zostać zsumowane. Dla prostego przewodnika do obliczania tego, sprawdź ten przewodnik.

Prowadzenie dokumentacji dla tych sum kroczących lub limitów kroczących (jakkolwiek zdecydujesz się sformułować je w swoim pozwoleniu - oba są dopuszczalne), wymaga prowadzenia rejestrów emisji dla każdego miesiąca, a także rejestrów emisji, które sumują wszystkie emisje dla bieżącego miesiąca i poprzednich 11 miesięcy.

Po drugie, trzeba będzie uniknąć wspólnego błędu pisania w zgodności limitu średniej kroczącej, a nie sumy kroczącej lub całości. EPA nie akceptuje limitów opartych na średniej emisji, ponieważ pozwala to na niektóre miesiące, aby osiągnąć poziom emisji, które mogą spowodować znaczne pogorszenie lokalnej jakości powietrza.

Zapisywanie w urządzeniach kontrolnych

Chociaż może się to wydawać oczywiste, każda technologia kontroli, która jest wymagana do stosowania wraz z kawałkiem sprzętu w celu zmniejszenia i/lub monitorowania emisji do powietrza musi mieć wyraźny warunek, który mówi, że będziesz obsługiwać urządzenie kontrolne.

Na przykład, jeżeli filtr jest podłączony do jednego z kominów, pozwolenie Title V na emisję powietrza będzie wymagało warunku, który mówi: "Filtr podłączony do komina A będzie sprawny" lub "Filtr będzie sprawny zawsze, gdy komin A jest w użyciu".

Ten wymóg ma na celu zapewnienie, że zezwolenie Title V Air Permit jest praktycznie wykonalne i nie tworzy luki opartej na założeniu, że cała technologia kontroli będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Obliczenia zgodności

Za każdym razem, gdy piszemy warunek pozwolenia, który wymaga jakiegokolwiek rodzaju obliczeń lub konwersji, należy również dołączyć równanie, które będzie używane wraz ze wszystkimi założeniami i stałymi.

Liczy się każdy wiarygodny dowód

Podczas pisania pozwolenia Title V Air Permit nie można próbować ograniczać rodzaju wiarygodnych dowodów, które mogą być wykorzystane przez audytorów do określenia zgodności lub niezgodności. Wiarygodnym dowodem jest każdy rodzaj dowodu danych o emisji, który jest prawidłowo i dokładnie zebrany (na przykład obliczenia inżyniera lub dane CEMS), i może, ale nie musi być wymieniony w Twoim Title V Air Permit.

Sprowadza się to do tego, że Państwa pozwolenie Title V Air Permit nie może być napisane w taki sposób, że tylko dowody, które kontrolujecie lub którymi możecie manipulować na swoją korzyść są uznawane za ważne.

Na przykład, nie można powiedzieć w zezwoleniu Title V Air Permit, że miesięczne dane z próbkowania zastępują dane z CEMS, które produkuje sprzęt. Oba muszą być uważane za ważne i wiarygodne dowody, i każdy z nich może być wykorzystany podczas audytu.

Najważniejszą wskazówką dla uniknięcia tego problemu jest wyeliminowanie wszystkich "buster" język w swoim pozwoleniu. Buster language to każdy język, który próbuje uprzywilejować pewne typy danych w stosunku do innych lub usprawiedliwia niezgodność z przepisami. Na przykład, unikaj sformułowań takich jak: "to są jedyne metody dla...", "dane typu A będą preferowane w stosunku do danych typu B w przypadku rozbieżności", lub "niezgodność z przepisem X jest dozwolona w przypadku awarii".

Upewnienie się, że wpisujesz warunki zgodności do swojego pozwolenia Title V Air Permit może być bardzo szczegółowe i regulowane, ale robiąc to dobrze za pierwszym razem, ułatwisz sobie pracę, gdy przyjdzie czas na faktyczne wykonanie działań związanych ze zgodnością.

Więcej na temat: http://zatowarowanie.pl

Top