• 30 stycznia 2023

Nowe złoto z Rosji będzie objęte zakazem importu w czterech największych gospodarkach świata. 26 czerwca 2022 roku USA, Wielka Brytania, Japonia i Kanada ogłosiły porozumienie o zakazie importu nowego złota pochodzącego z Rosji w odpowiedzi na trwającą wojnę na Ukrainie. Oczekuje się, że terminy zostaną ustalone w najbliższych tygodniach.

Złoto jest szeroko stosowane w produkcji, szczególnie w elektronice, takiej jak mikrochipy, a zakaz może stworzyć nowe ograniczenia w zaopatrzeniu dla firm działających w tych czterech krajach. Zakaz będzie dotyczył tylko importu dokonanego po dacie ogłoszenia. Złoto znajdujące się obecnie w tych krajach pozostaje w "dobrej dostawie" według London Bullion Market Association (LBMA) i może być wykorzystywane.

Rosja jest drugim co do wielkości producentem złota na świecie, za Chinami, wg. Światowej Rady Złota, którego eksport w 2021 roku wniósł do rosyjskiej gospodarki ponad 15 mld USD. Producenci powinni być przygotowani do przedstawienia dowodów należytej staranności w zakresie pozyskiwania, aby wykazać, że złoto w ich łańcuchu dostaw nie pochodziło z Rosji.

Egzekwowanie przepisów może się różnić w zależności od jurysdykcji. Jednak typowe kary za naruszenie sankcji obejmują zarówno wyroki cywilne, jak i karne, potencjalnie kosztujące miliony dolarów, a nawet karę więzienia.

Obrona przed sankcjami

Dla producentów, upewnienie się, że złoto w ich łańcuchu dostaw pochodzi z innego miejsca niż Rosja będzie najlepszą obroną przed sankcjami, ale to może być łatwiejsze do powiedzenia niż zrobienia. Firmy powinny zaangażować swoich dostawców, w tym dostawców pośrednich wytwarzających podzespoły poszczególnych części używanych w produkcji wyrobów, w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń. Ponieważ złoto jest jednym z czterech minerałów konfliktu (wraz z cyną, wolframem i tantalem), informacje o źródle pochodzenia mogą być dostępne dla wielu producentów. W przypadku braku takich informacji należy podjąć wysiłki, by dotrzeć do dostawców i poprosić o dane dotyczące źródła pochodzenia.

Dla klientów firmy Assent

Assent zarządza programami odpowiedzialnych minerałów dla producentów na całym świecie. Część tego rozwiązania polega na bieżącym monitorowaniu i komunikowaniu ryzyka, w tym ryzyka związanego z sankcjami, takimi jak ogłoszony właśnie zakaz obrotu złotem. W przypadku tych firm nie są wymagane żadne dodatkowe działania w odpowiedzi na ostatnią sankcję, jednak na życzenie można przeprowadzić rozszerzoną analizę due diligence.

Jesteś producentem i masz pytania dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów? Skontaktuj się z firmą Assent na stronie info@assent.com aby poznać swoje wymagania.

Top