• 30 stycznia 2023

Produkty chemiczne są często sprzedawane na rynku w różnych celach. Niekiedy służą do specjalistycznych prac, czy zwykłych obowiązków domowych. Firma zajmująca się ich sprzedażą musi przygotować dokładną etykietę produktu chemicznego, z uwagi na to, że są to środki potencjalnie niebezpieczne, mogące wpłynąć niekorzystnie na nasze zdrowie czy zagrozić życiu. Taka etykieta produktu chemicznego powinna być zgodna z wymogami prawnymi, jakie obowiązują w danym kraju. Dzięki niej użytkownik takiego produktu może korzystać z niego w sposób bezpieczny i prawidłowy. Do środków chemicznych można zaliczyć między innymi produkty czyszczące do kuchni i łazienki, preparaty do udrażniania rur czy usuwania pleśni itp.

Co powinno znajdować się na etykiecie produktu chemicznego?

Wszelki etykiety opisywane są w języku urzędowym danego państwa, w których substancja została dopuszczona do sprzedaży na rynku. Produkty uznawane za niebezpieczne muszą być oznakowane z uwzględnieniem: informacji pozwalającej na identyfikacje substancji, nazwy wszelkich składników użytych do produkcji środka i znajdujących się w nich substancji niebezpiecznych, odpowiednie napis i symbole ostrzegające o zagrożeniu, miejsce czy osobę/firmę, która jest odpowiedzialna za wypuszczenie produktu do obiegu. Ponadto, na etykiecie powinny znaleźć się informacje uzupełniające, czyli między innymi zwroty H, P, piktogramy. Etykieta produktu chemicznego musi więc zawierać następujące informacje:

 • identyfikator produktu
 • dane teleadresowe dostawcy
 • piktogramy
 • zwroty alarmujące, czyli ostrzegawcze
 • zwroty H, czyli określające rodzaj zagrożenia
 • zwroty P, czyli określające konieczne środki zapobiegawcze
 • nominalną ilość substancji w opakowaniu

Etykieta produktu chemicznego musi zostać umiejscowiona na minimum jednej powierzchni opakowania produktu w sposób permanentny. Ponadto, musi wyróżniać się na tle opakowania, musi być również przejrzysta. Niekiedy może mieć także inne dodatkowe wymagane informacje. Identyfikator produktu musi znajdować się nie tylko na etykiecie, ale również w karcie charakterystyki. Muszą znaleźć się w nim informacje dotyczące nazwy użytkowej danego produktu i jej przeznaczenie, a także substancja wpływające na jej klasyfikację. Na etykiecie muszą także znaleźć się piktogramy, czyli obrazki, które podają użytkownikowi potencjalny rodzaj zagrożenia. Grafika przedstawia rodzaj zagrożenia, który może dotyczyć zagrożenia fizycznego, zdrowotnego, zagrożenia środowiska. Mają one kształt rombu i czarny symbol na białym tle. Obramowanie piktogramu jest natomiast czerwone. Piktogram musi zajmować powierzchnię wynoszącą 1 centymetr kwadratowy. Powinny być one wyróżniające się, aby móc je łatwo odnaleźć na opakowaniu. Etykieta produktu chemicznego musi także posiadać niezbędne hasła ostrzegające użytkownika. Są one uzależnione od stopnia zagrożenia. Na opakowaniu środka chemicznego może więc znaleźć się hasło „niebezpieczeństwo” czy „uwaga". Znajdujące się na etykiecie zwroty ostrzegawcze uwzględniają również charakter i stopień nasilenia zagrożeń wynikających z używania danej substancji albo mieszaniny. Zwroty H odnoszą się do substancji sklasyfikowanych w kilku kategoriach zagrożeń, a zwroty P dotyczą sposobów ograniczania negatywnych skutków stosowania danej substancji. Oprócz tego, na etykiecie powinny być umiejscowione dane uzupełniające, jeśli substancja została określona, jako niebezpieczna ma cechy fizyczne albo zdrowotne, który zostały spisane w załączniku II rozporządzenia CLP.

płyny do mycia szyb

Piktogramy: jak je odczytywać?

Piktogramy wykorzystuje się do wszystkich mieszanin niebezpiecznych, można wśród nich zauważyć takie piktogramy jak:

 • fajerwerki, amunicja- czyli materiały wybuchowe, które zagrażają wybuchem o charakterze masowym. W ich przypadku należ zachować dystans, użyć odzieży ochronnej i co najważniejsze przechowywać z daleka od źródeł ciepła, gorących powierzchni, otwartego ognia oraz iskrzenia. Ponadto, należy pamiętać, aby nigdy nie palić w pobliżu materiałów wybuchowych.
 • wybielacz, tlen- czyli materiały utleniające, które stanowią zagrożenie pożarem czy wybuchem. Należy pamiętać o zakazie ich ogrzewania, stosowaniu odzieży ochronnej, a jeśli substancja będzie miała kontakt ze skórą, należy od razu ją opłukać wodą.
 • butla z gazem- materiał pod ciśnienie, który stwarza zagrożenie wybuchem oraz powstaniem oparzeń czy innych obrażeń. Należy chronić produkt przed światłem i zastosować ochronę twarzy, oczu i skóry rąk.
 • benzyna, zmywacz do paznokci, środek do dezynfekcji rąk- materiały łatwopalne albo skranie łatwopalne. Nie wolno ich ogrzewać czy rozpylać nad otwartym ogniem.
Top