• 3 marca 2024

Drukowanie i produkcja znaków na etykietach

Znak obrotu rynkowego to znak, który służy do informowania nabywców, w tym konsumentów, o zgodności produktów wprowadzonych do obrotu z wymaganiami przepisów technicznych (zmienionych ustawą federalną z 21.07.2011 N 255-FZ).

Ustawa federalna z 27.12.2002 N 184-FZ (wyd. z 28.11.2018) "O reglamentacji technicznej"

Artykuł 27. Obieg znaków towarowych

  1. Produkty, których zgodność z wymogami przepisów technicznych została potwierdzona zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszej Ustawie Federalnej, należy oznaczyć znakiem dopuszczenia do obrotu na rynku. Wizerunek znaku obiegu rynkowego jest ustalany przez Rząd Federacji Rosyjskiej. Ten znak nie jest specjalnym chronionym znakiem i powinien być stosowany w celach informacyjnych.
  2. Oznakowanie znakiem obrotu na rynku dokonywane jest przez wnioskodawcę samodzielnie w dowolny, dogodny dla niego sposób. Specyfika oznaczania wyrobów znakiem obrotu na rynku jest ustalana przez przepisy techniczne.

Znajdź więcej informacji na: http://zatowarowanie.pl

 
Top