• 25 maja 2024

Jednym z najbardziej skomplikowanych przepisów powietrza opracowanych przez Agencję Ochrony Środowiska jest motoryzacyjny NESHAP, który ogranicza emisję niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza (znanych jako HAPs) z operacji powlekania, takich jak stosowanie podkładów i lakierów nawierzchniowych do części samochodowych.

Zgodność z Automotive MACT nie jest małe zadanie, ze względu na dużą liczbę obliczeń i ilość danych, które muszą być zbierane tylko w celu określenia, czy trzeba złożyć raport półroczny Automotive MACT. Wiele zakładów walczy, aby nadążyć za ich obowiązków sprawozdawczych i ryzykować uderzenie z grzywny niezgodności i niszczenia wizerunku publicznego.

EPA motoryzacyjny MACT ma zastosowanie do wszystkich głównych zakładów źródłowych, które prowadzą operacje powlekania. EPA definiuje główne źródło jako jeden, który emituje co najmniej 10 ton jednego HAP rocznie lub 25 ton dowolnej kombinacji HAP. W większości przypadków, firma, która produkuje samochody lub części karoserii samochodowych jest głównym źródłem.

Aby pomóc w walce z nieodłącznymi trudnościami związanymi z raportowaniem zgodności z wymogami MACT w branży motoryzacyjnej, firma ERA napisała kompleksowy przewodnik, który przeprowadzi Cię przez proces zrozumienia Twoich obowiązków związanych z MACT w branży motoryzacyjnej oraz działań, które musisz podjąć, aby pozostać w zgodzie z przepisami i uniknąć kar.

Wewnątrz przewodnika można znaleźć odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań dotyczących MACT w branży motoryzacyjnej, takie jak:

  • Jakie limity emisji muszę spełnić w ramach motoryzacyjnego MACT?
  • Jak mogę określić, jakie są moje limity operacyjne?
  • Jaka jest moja najlepsza opcja, aby pozostać w zgodności z Automotive MACT?
  • Co muszę zawrzeć w moim raporcie zgodności z Automotive MACT?

Zrozumienie zawiłości Automotive MACT i innych przepisów EPA MACT może być trudne, ale konsekwencje nieprzestrzegania przepisów są o wiele bardziej frustrujące i niekorzystne dla biznesu.

Pobierz przewodnik ERA dotyczący zgodności z przepisami Automotive MACT już teraz i wprowadź swoją firmę na ścieżkę prowadzącą do niższych kar, lepszych relacji publicznych i bardziej zrównoważonej firmy.

Top